Ushebti, Museo Egipcio de Barcelona

Ushebti, Museo Egipcio de Barcelona.

 

Speak Your Mind